Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.minskmazowiecki.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gmina Mińsk Mazowiecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki.

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część skanowanych dokumentów nie posiada warstwy tekstowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Albert Woźnica, iod@minskmazowiecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 25 756 25 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki otrzymają niezbędną pomoc od wyznaczonych pracowników.

Bezpośrednio przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki zlokalizowane są dwa miejsca do parkowania przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Korzystać z nich mogą wszystkie osoby niepełnosprawne.

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych. Dzięki temu dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku Urzędu Gminy.

W budynku nie ma windy. Dostęp na piętro odbywa się przy pomocy schodołaza.

Wewnątrz budynku, na ścianie przy schodach na wyższe kondygnacje, zlokalizowany jest oznaczony przycisk. Przy jego użyciu niepełnosprawny ma możliwość wezwania pracownika sekretariatu. Pracownik ten udzieli niezbędnej pomocy, np.: wskaże miejsce i sposób załatwienia spraw w urzędzie, pomoże wjechać na schody przy użyciu schodołaza.

W budynku Urzędu Gminy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osobom niepełnosprawnym, w tym osobom na wózkach inwalidzkich, w przypadku konieczności ewakuacji z budynku Urzędu Gminy pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

 • faks: +48 25 756 25 50
 • e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że zgłoszenie chęci skorzystania z określonej metody komunikowania się w celu załatwienia spraw administracyjnych należących do właściwości samorządu Gminy Mińska Mazowieckiego powinno nastąpić, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z urzędem.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-06-28 17:58
 • zmodyfikował: Albert Woźnica
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-15 10:18

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki:

1.Paweł Tafil - tel. (25) 756 25 25

2. Kamila Andrasik - tel. (25) 756 25 30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22515
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-15 11:09:51