Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Jolanta Damasiewicz
Sekretarz Gminy 
Telefon (25) 756-25-07

Przyjęcia interesantów:

W godzinach pracy urzędu w granicach dyspozycyjności czasowej

(zalecany wcześniejszy kontakt telefoniczny)

Sekretarz Gminy zapewnienia sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy, a w szczególności:

 1. opracowuje projekt Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy oraz projekty jego zmian i aktualizacji,
 2. opracowuje projekt Regulaminu Pracy Urzędu oraz projekty jego zmian i aktualizacji,
 3. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Wójta,
 4. sprawuje nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy oraz prawidłowością
  i terminowością załatwiania spraw w Urzędzie,
 5. prowadzi sprawy związane z doskonaleniem kadr oraz podejmuje działania zapewniające profesjonalny dobór pracowników,
 6. kształtuje sprawny system komunikacji wewnętrznej oraz zapewnia właściwy obieg informacji,
 7. czuwa nad realizacją przez Urząd aktów prawnych organów władzy i administracji rządowej oraz uchwał organów Gminy,
 8. realizuje postanowienia Wójta i wnioski Komisji Rady Gminy, oraz rozpatruje skargi
  i wnioski radnych dotyczące pracy Urzędu i sprawuje nadzór nad ich wykonaniem,
 9. współdziała z Komisjami Rady Gminy,
 10.  przedkłada Wójtowi propozycje usprawnienia pracy Urzędu,
 11. nadzoruje  poprawność i terminowość przygotowania uchwał  Rady Gminy
  i zarządzeń Wójta,
 12.  nadzoruje sprawy związane z  udostępnianiem informacji publicznej,
 13. koordynuje realizację zadań związanych z wyborami, referendami i spisami,
 14. prowadzi kontrolę administracyjną i współdziała w kontrolach organizowanych przez organa kontroli zewnętrznej,
 15. powiadamia sąd opiekuńczy o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania
  z urzędu,
 16. w czasie nieobecności Zastępcy Wójta wykonywanie wobec Wójta czynności
  z zakresu prawa pracy, poza nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia Wójta.

Sekretarz Gminy pełni funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 15:17
 • zmodyfikował: Arkadiusz Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-17 10:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3827
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-17 10:48

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Nazwa Gminy: Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. miński

Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Dane kontaktowe

tel., fax +48 25 756-25-00
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl
strona internetowa: www.minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP: /6i99j9rde7/skrytka

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
86 92260005 00008035 20000010

Rachunek bankowy za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

Godziny urzędowania

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki funkcjonuje:
- poniedziałek: w godz. 8:00 - 18:00
- wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
- piątek: w godz. 8:00 - 14:00

KASA Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki czynna jest:
- poniedziałek: 8:00 - 15:30
- wtorek - czwartek: 8:00 - 14:00
- piątek: 8:00 - 13:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1851707
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 14:17

Stopka strony