Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku w 2017 roku

Stawki podatku od środków transportowych w 2017 roku

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku

Stawki za wodę i ścieki w 2017 roku

Stawki podatku leśnego w 2017 roku

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 1579) Prezes GUS-u ogłasił, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wyniosła 191,01 zł za 1 m3.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres, o którym mowa powyżej.

Zatem podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2017 wynosi 191,01 x 0,220 = 42,02 zł.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa powyżej, ulega obniżeniu o 50%.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor ds. zobowiązań
  data wytworzenia: 2017-02-09
 • opublikował: Albert Woźnica
  data publikacji: 2017-02-09 15:36
 • zmodyfikował: Albert Woźnica
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-16 15:39

Stawki podatku rolnego w 2017 roku

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1)   od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych  - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2)   od 1 ha pozostałych gruntów -  równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego w 2017 roku, ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z dnia 18 października 2016 roku (Monitor Polski z 2016 r. poz. 993)

Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.

W roku 2017 stawka podatku rolnego dla:
1) gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy,
2) gruntów pozostałych wynosi 262,20 zł za 1 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor ds. zobowiązań
  data wytworzenia: 2017-03-16
 • opublikował: Albert Woźnica
  data publikacji: 2017-03-16 15:28
 • zmodyfikował: Albert Woźnica
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-16 15:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2221
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-16 15:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Nazwa Gminy: Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. miński

Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Dane kontaktowe

tel., fax +48 25 756-25-00
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl
strona internetowa: www.minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP: /6i99j9rde7/skrytka

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
86 92260005 00008035 20000010

Rachunek bankowy za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

Godziny urzędowania

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki funkcjonuje:
- poniedziałek: w godz. 8:00 - 18:00
- wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
- piątek: w godz. 8:00 - 14:00

KASA Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki czynna jest:
- poniedziałek: 8:00 - 15:30
- wtorek - czwartek: 8:00 - 14:00
- piątek: 8:00 - 13:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1786944
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-21 10:05

Stopka strony