Ścieżka nawigacyjna

 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujących od 25 maja 2018r. :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
  z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14,
  tel. (25) 756 25 00.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica,
  e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze.
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających
  z  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo
  - do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do  sprostowania tych danych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  - przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
     a)  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę.
    b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji
  gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie
  z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  (Dz. U. z 2019r. poz. 553).

« poprzednia strona   następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 469785
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-28 15:29

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Nazwa Gminy: Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. miński

Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Dane kontaktowe

tel., fax +48 25 756-25-00
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl
strona internetowa: www.minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP: /6i99j9rde7/skrytka

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
86 92260005 00008035 20000010

Rachunek bankowy za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

Godziny urzędowania

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki funkcjonuje:
- poniedziałek: w godz. 8:00 - 18:00
- wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
- piątek: w godz. 8:00 - 14:00

KASA Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki czynna jest:
- poniedziałek: 8:00 - 15:30
- wtorek - czwartek: 8:00 - 14:00
- piątek: 8:00 - 13:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1912856
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-26 15:51

Stopka strony